Algemene Ledenvergadering VVCM

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VVCM die zal worden gehouden  op donderdag 7 december 2017 bij onze drukkerij Boom + Verweij te Mijdrecht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij terugblikken op het afgelopen jaar en, mede aan de hand van de begroting, vooruitkijken naar het jaar 2018. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, zeker omdat een aantal voor de VVCM fundamentele zaken aan de orde zullen komen, waaronder het benoemen van een nieuwe voorzitter en het aanbrengen van diversiteit in de lidmaatschappen. Doen we wat we altijd al gedaan hebben, of gaan we het anders aanpakken?

Datum:                 Donderdag 7 december 2017
Locatie:               Communicatieweg 1, 3641 SG Mijdrecht
Parkeren:           Gratis op eigen terrein

 

Als we de experts mogen geloven staan we aan de vooravond van een volledig verbonden wereld, waar niet alleen mens en machine maar ook machines onderling met elkaar verbonden zijn. Deze samensmelting tussen de digitale en de fysieke wereld wordt gedreven door het Internet of Things; netwerken van verbonden, data-vergarende apparaten. Er wordt al gesteld dat olie niet langer de meest waardevolle grondstof is, maar data. Hoe kunnen mens en maatschappij zich voorbereiden op een volledig data-gedreven economie, hoe zou een dergelijke verbonden samenleving vorm kunnen krijgen, en welke kansen biedt dit? Erg interessant materiaal om na te denken over de technologische toekomst van onze maatschappij.

Emiel de Punder is Consultant op het gebied van Internet of Things en Service Automation namens Capgemini, en houdt zich op dagelijkse basis bezig met de eerdergenoemde samensmelting tussen fysieke en digitale wereld. Als afgestudeerd financieel analist zet hij zich nu in om de nieuwe technologische ontwikkelingen naar de meer traditioneel ingestoken financiële professie te brengen. Zijn publicatie ‘De Sensor Sensatie; van Meten naar Weten’ verscheen onlangs in “De Credit Manager”.

Het programma ziet er als volgt uit;
13.30 uur        Ontvangst
14.00 uur        Algemene Ledenvergadering
15.30 uur        Pauze
16.00 uur        Spreker Emiel de Punder
17.00 uur        Rondleiding & Borrel
18.00 uur        Einde bijeenkomst

De voor de Ledenvergadering relevante stukken zullen uiterlijk een week van tevoren via de website (Mijn profiel -> ALV) beschikbaar zijn. Vergeet niet eerst in te loggen!

Natuurlijk rekenen wij op uw komst, en zien wij uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 30 november a.s., onderstaand tegemoet of op secretariaat@vvcm.nl.

|||::
Communicatieweg 1, 3641 SG Mijdrecht

Shares
Check-In Attendees
Algemene Ledenvergadering VVCM