Op 12 april in dit nog prille voorjaar was het zover: de welkomstbijeenkomst voor nieuwe leden van de VVCM. Inderdaad dichterbij dan vermoed, kwamen zij af op een zeer interessante bijeenkomst in Nieuwegein, op een mooie locatie aan een strand, die in de verte zou kunnen doen denken aan ver gelegen streken aan de andere kant van onze planeet.

Geen koalaberen, kangaroes of wombats gezien hier. Wel veel enthousiaste nieuwe collega’s die zich tijdens de Credit Expo in november vorig jaar in grote getale bij de VVCM hadden aangemeld. Wij vonden in de vorm van 10For IT uit Beverwijk, een sponsor die ook nu weer blijk gaf van hun vermogen om een uitstekend programma neer te zetten. En het onderwerp dat behandeld werd, bleek dan ook meer dan boeiend.

In een van het gebruikelijke patroon afwijkende setting, werd een grote cirkel geformeerd. Dat gaf onze inleider, de (bij sommigen van ons al bekende) Bram Cuijpers, ondernemer, inspirerend spreker, trainer en adviseur van het Oisterwijkse “Buro Plankgas”, ruimte voor zijn interactieve inleiding over gedragsbeïnvloeding. Bram legde zijn gehoor eerst de nodige theorie uit de psychologie voor. Vervolgens deelde hij aan de aanwezigen een aantal vragen uit, die – ieder voor zich – van een antwoord voorzien dienden te worden. Wat volgde, was een analyse van de gegeven antwoorden. Vanuit meerdere gedragskenmerken kon hij een aantal karaktercategoriën onderscheiden die kenmerkend zijn voor diverse beroepsgroepen.

Voor sommigen van ons was dit misschien wat confronterend, maar veel vakgenoten vonden de gevonden resultaten ook heel herkenbaar. Duidelijk werd dat je in het commerciële vak inderdaad heel andere types aantreft dan in de zorg. Maar wat leert ons dit over ons eigen vakgebied, het credit management? Moet de credit manager niet over een hele reeks van eigenschappen beschikken om effectief te kunnen werken? Inderdaad kwam een dergelijk resultaat wel uit de metingen naar voren: analytisch sterk (kredietrisico’s inschatten, bedrijfsresultaten uitpluizen en limieten vaststellen). Met gevoel voor (ook commerciële) verhoudingen en (daar waar het gaat om professioneel debiteurenbeheer en succesvolle incasso): een grote mate van doortastendheid (assertiviteit), maar gepaard aan invoelend vermogen, altijd op zoek naar haalbare afspraken met de debiteur.

Het was beslist een leerzame voorstelling die Bram Cuijpers verzorgde. Interressant ook, omdat hij zich na een loopbaan in het deurwaardersvak (ondermeer als trainer en opleider bij Hafkamp in Venlo), verder heeft ontwikkeld als consultant in het brede vakgebied van de bedrijfspsychologie. Gedrag, dat is iets waar wij nu eenmaal altijd mee te maken hebben, of het nu gaat om dat van jezelf, je klant, collega’s  of (dat ook) eigen familie thuis.

Een gezellige netwerkborrel rondde deze eerste kennismaking met de VVCM af. Gezien de prima sfeer waarin zich dit allemaal afspeelde, laat het zich raden dat veel nieuwe leden ook in de (nabije) toekomst nog van zich zullen laten horen. Tot ziens iedereen!

20160412_155328

Shares