PERSBERICHT – UTRECHT
Op 8 februari is deqt gestart, een onafhankelijke specialist die volledige foqus heeft op rekeningen die al geruime tijd niet betaald zijn. deqt is opgericht vanuit de visie dat het oneerlijk is als rekeningen niet betaald worden en in het archief belanden als oninbare vordering.

“Vaak wordt van tevoren al veel geld uitgegeven om een openstaande rekening betaald te krijgen. Als dat niet lukt en de rekening moet als oninbaar worden afgeschreven, is dat zeer onbevredigend. deqt werkt volledig op basis van no qure, no pay. Zo zijn er geen kosten, terwijl deqt onderzoek doet naar de debiteur”, aldus deqt directeur Maaike van de Veen.

Maaike van de VeenDeqt directeur Maaike van de Veen

deqt heeft een speciaal ontwikkeldsoftwareplatform, waarmee proactief data onderzoek naar debiteuren gedaan wordt. Wanneer er tijdens dit onderzoek een match is, gaat deqt proberen om de rekening alsnog betaald te krijgen. Als er niet meteen een match naar voren komt, blijft deqt onderzoek doen naar de debiteur, uiteraard op basis van no qure, no pay.

In de visie van deqt moeten alle rekeningen betaald worden, dat is wel zo eerlijk. deqt begrijpt dat het voor debiteuren soms een lastige opgave is om de rekening in een keer te betalen. Daarom wordt er actief mee gedacht met de debiteur en samen naar een oplossing gezocht. Het doel is dat uiteindelijk de rekening betaald wordt.

deqt heeft een aantal grote opdrachtgevers aan zich weten te binden en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De ambitie van deqt is om de grootste onafhankelijke specialist in afgeschreven vorderingen te worden.

Shares