Nederlandse bedrijven zijn wettelijk verplicht uiterlijk dertien maanden na afsluiting van het boekjaar de financiële gegevens gedeponeerd te hebben bij de Kamer van Koophandel. In De Credit Manager 2 van dit jaar is een artikel gewijd aan de naleving van deze deponeringsverplichting in de afgelopen tien jaar. Het percentage bedrijven dat tijdig deponeert, is vrijwel gelijk gebleven op iets meer dan 65% en uiteindelijk deponeert 80% van de bedrijven. Hoe is het gesteld met dit onderwerp in de landen om ons heen?

Deponeren van financiële gegevens in Europa
Welke verplichtingen ten aanzien van het deponeren van financiële gegevens kennen de omliggende landen en hoe houden bedrijven zich daaraan? In bijgaand overzicht zijn veel Europese en een aantal landen buiten Europa opgenomen met de bijbehorende kenmerken op het gebied van het deponeren van de jaarrekening. Opvallend is dat vergelijkbare regels gelden in een aantal belangrijke landen in het oosten van Europa.

Opvallende kenmerken
Hoewel de regels in grote lijnen met elkaar overeenkomen, springen er enkele zaken uit:
–    Nederland kent een fors afwijkende deponeringstermijn voor niet-beursgenoteerde bedrijven.
–    Naleving van de wettelijke verplichting is in vooral de Scandinavische landen zeer hoog.
–    België en het Verenigd Koninkrijk hebben een vergelijkbaar hoge score.
–    Voor Nederland, Italië en sommigen andere landen zijn verbeteringen te behalen op het gebied van naleving.
–    Voor Duitsland is een aanpassing aan de Europese ontwikkelingen voor de hand liggend.

Conclusies
De ontwikkelingen op het gebied van deponeren laten een positieve trend zien. Voor verschillende landen is aanpassing van de deponeringsregels wenselijk. Voor een groot aantal landen geldt dat de naleving van de wettelijke verplichting aandacht nodig heeft.
Kortom: een positieve trend in Europa met verbetermogelijkheden!

Auteur: ir. Willem Jan Pepping is lid van de Haagse Commissie VVCM/VCMB.
Bron: De Credit Manager, 2012, nummer 3.

Shares