De VVCM heeft in 2016 het initiatief genomen om 4 Credit Management College Tours te organiseren in 4 regio’s in Nederland. Na bijeenkomsten in Den Bosch bij Centric, op de Hogeschool van Avans in Breda en op de Universiteit Nyenrode, was nu Engie in Zwolle onze gastheer. Engie is de nieuwe naam van GDF Suez voorheen Electrabel en is de derde speler van Nederland op de energiemarkt.

Het idee van de Credit Management College Tours is om 3 professionele Credit Managers te interviewen over hun carrière, hun opleiding, hun visie op het vak en eventueel tips en tricks voor de credit manager in spé.

De beoogde doelgroep voor deze College Tours is niet alleen de vierde jaars Hbo-student, maar ook de nog jonge, onervaren credit controller, debiteurenbeheerder en de incassomedewerker. Ook voor de meer ervaren professional is het zeker interessant om te luisteren naar andermans ervaringen, successen en leermomenten.
engie_logo_rgb
Engie in Zwolle was een geweldige locatie en bovendien is Zwolle makkelijker te bereiken in de namiddag dan welke plaats dan ook in de Randstad.

Na een ontvangst met een uitstekende catering begon voorzitter Martin van der Hoek aan zijn enthousiaste inleiding over het vak en de VVCM waarna hij het woord gaf aan Engie. De Marketing Manager hield een interessante presentatie over de energiemarkt die complexer is dan je zou kunnen voorstellen. Grote afnemers zullen in de toekomst ook energie terug gaan verkopen als hun capaciteit dat toestaat of als de prijs van dat moment (die verandert per kwartier ) dat aantrekkelijk maakt.

De eerste prominent was Jeffrey Muntslag CCM van Koninklijke Gazelle. Hij werkt al 6 jaar bij Gazelle als Teamleider Debiteuren. Gazelle werkt met honderden kleine dealers dus eigenlijk is er meer sprake van een soort van Business to Consumer verkoop want de rechtsvorm is meestal een VOF of eenmanszaak.

Een heel arbeidsintensief credit management proces dus. Kansen en bedreigingen voor Gazelle ziet Muntslag in de export en de opmars van de E-bikes die weer als nadeel hebben dat dit een forse aanslag is op het werkkapitaal van de dealer. Immers een E-bike is drie zo duur als een gewone fiets. Een oplossing is een verregaande partnership met dealers. Klanten zijn geen debiteuren maar echte partners. Als er een probleem is probeert men er samen uit te komen.

Jeffrey gaf de studenten mee dat Credit Management een boeiend vaak is waar de agenda van de dag vaak niet gehaald wordt door onverwachte gebeurtenissen van die dag. Tevens dat het zo interessant is vanwege de mix is van commercie, Finance, communicatie en psychologie.

Tot slot zei hij dat het verhaal dat de accu’s van E-bikes zo snel aan vervanging toe zijn,  niet helemaal waar is. Als men de gebruiksvoorwaarden goed opvolgt – dat wil zeggen steeds de accu aan de oplader- dan kan een accu minimaal drie jaar mee.

Der tweede prominent was Camilla Vos, hoofd Huurincasso bij de Woningcorporatie Ons Hus in Apeldoorn en bestuurslid van de Stichting Huurincasso Platform. Dit interview verliep zo als een interviewer het hoopt; je stelt een vraag en voor de rest hoef je niets  te doen of wel er volgde een vlammend en enthousiast verhaal over haar vak, over de problemen bij huurders die van de maatschappij zelfstandig moeten zijn maar daar helemaal niet toe in staat zijn, over de wachttijden bij schuldhulp en zo veel meer.

Camilla gaf eerlijk toe dat corporaties heel lang hebben zitten slapen en dat een Credit Expo voor haar een onbekend fenomeen was tot 2014 toen ze hier op werd geattendeerd. Nu gaat het snel; corporaties hebben zich verenigd, onder andere door het Huurincasso Platform. Er is een Benchmark en men gaat bij elkaar in de keuken kijken. Men staat open voor producten van buitenaf want de primaire systemen die men heeft zijn niet incasso vriendelijk.

Daarna was het de beurt aan de gastheer van Engie Peter van Eendendurg. Meteen na de HEAO is hij in het vak gestapt en sinds 2002 werkzaam bij Engie. Peter is Manager Back Office en Collecting voor de Zakelijke markt en verantwoordelijk voor een uitstaand saldo van 60 tot 90 miljoen euro. Hij houdt zich ook bezig met de facturatie.

Als een klant niet betaald is er niet alleen het verlies van de niet te innen vordering, maar er is ook een afname verplichting van een hoeveelheid gas of stroom bij een energieleverancier. Soms worden inkoopcontracten jaren van te voren afgesloten.

Een van de KPI’s bij Engie is de DSO die bestaat uit de DBB en een DBO. Deze twee bij elkaar opgeteld is de DSO. DBB staat voor Days Before Billing. Het betreft het aantal dagen tussen levering en facturering van de producten.  Vanaf factuurdatum begint de DBO-teller te lopen, die staat voor Days Billing Outstanding en betreft het aantal dagen tussen facturering en betaling.

De kern van het verhaal is dat DSO meer is dan alleen incasseren van de openstaande facturen, ook de processen daaraan voorafgaand zijn dikwijls beïnvloedbaar en kunnen leiden tot een beter werkkapitaal en risicobeheersing.

Om het risico te verkleinen en ook om betere kredietfaciliteiten te verkrijgen, is recentelijk besloten om met een kredietverzekeraar in zee te gaan.

Peter benadrukte dat zo belangrijk is om de klant goed te kennen. Regelmatig worden klanten door Sales bezocht of worden sales mensen gevraagd om eens polshoogte te nemen als Peter en zijn team vermoeden dat er iets speelt. Sales mensen van nu werken goed samen met de credit managers. Credit management is meer en meer teamwork.

Daarna was er een interactieve discussie met de prominenten en de zaal. Over de toekomst van credit management verwachtte men unaniem dat met name automatisering een grote impact zal hebben op credit management al zal het menselijke contact altijd blijven bestaan.

Na afloop was er genoeg tijd voor een non alcoholische borrel en een goed gesprek. Er waren vele positieve reacties te horen.

Namens de VVCM kijk ik terug op vier zeer geslaagde College Tours dit jaar.

Graag houden we ons aanbevolen om ook in 2017 er een paar te mogen houden. Ik doe een oproep aan organisaties waar veel jonge incasso medewerkers werken om eens als host op te treden.

Silvano Orvini

Shares