PERSBERICHT 
De combinatie van Lindorff en Intrum Justitia creëert de toonaangevende leverancier met betrekking tot credit management diensten.  

Vandaag, 27 juni 2017 is de combinatie van Intrum Justitia en Lindorff gesloten. Alle dochterondernemingen van Lock TopCo AS (moedermaatschappij van de Lindorff Groep) zijn volledig eigendom van Intrum Justita AB (publ). CEO en Voorzitter van de gecombineerde onderneming zal Mikael Ericson zijn, zoals op 9 juni 2017 bekend gemaakt is.

Op 12 juni 2017 heeft de Europese Commissie de combinatie van Intrum Justitia en Lindorff goedgekeurd. De goedkeuring is afhankelijk van de verkoop van Lindorff’s activiteiten in Denemarken, Estland, Finland en Zweden, evenals de activiteiten van Intrum Justitia in Noorwegen, zoals op 18 mei 2017 bekend gemaakt.

De combinatie Intrum Justitia en Lindorff creëert een toonaangevende credit management organisatie met een lokale aanwezigheid in 23 landen in Europa met een team van ongeveer 8.000 medewerkers die toegewijd zijn om mensen te helpen naar een schuldenvrije situatie.

“Dit is een mijlpaal, niet alleen voor deze twee grote bedrijven, maar voor de gehele credit management industrie. Door onze krachten te bundelen, zullen klanten zowel lokaal als globaal profiteren van onze (Pan) Europese mogelijkheden, versterkte dienstverlening, innovatieve oplossingen en de beste wat betreft de naleving van wet- en regelgeving,” zegt Mikael Ericson, CEO en Voorzitter van de gecombineerde organisatie.

“Ik ben erg blij dat de combinatie van deze twee sterke bedrijven nu is afgerond. Samen vormen Intrum Justitia en Lindorff een marktleider die in staat zal zijn om significante waarde te leveren aan klanten, aandeelhouders en de samenleving. Er is een zeer goed gepositioneerde en gerespecteerde speler gecreëerd, zowel op het gebied van onze kennis als de geografische spreiding,” Zet Lars Lundquist, Voorzitter van de Raad van Bestuur in Intrum Justitia.

“Dit gecombineerde bedrijf zal een leidende kracht zijn in de vorming van de toekomst van credit management services. Nordic Capital ziet ernaar uit om de gecombineerde organisatie als beursgenoteerd bedrijf verder te ondersteunen en ziet het sterke potentieel voor verdere waardecreatie,” zegt Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, adviseur van de Nordic Capital Funds.

In verband met de afronding van de transactie heeft de huidige Raad van Bestuur van Intrum Justitia, met toestemming van de extra Algemene Vergadering van 14 december 2016, besloten 59.193.594 nieuwe aandelen uit te keren tegen een inschrijvingsprijs van SEK 296,70 per aandeel aan de eigenaren van Lindorff, waarna ze 45% van de aandelen in Intrum Justitia bezitten, zoals aangekondigd in december 2016.

In verband met het aandelenemissie heeft Intrum Justitia een prospectus uitgegeven, dat op 28 juni 2017 door de Finansinspektionen zal worden goedgekeurd. Het prospectus wordt gepubliceerd op de website van Intrum Justitia, www.intrum.com.

Shares