Cloud computing is ‘hot’. In 2011 maakte 20% van de bedrijven in Nederland gebruik van via internet beschikbaar gestelde software en data. Binnen een jaar is dit percentage verdubbeld naar 40%, blijkt uit recent onderzoek. Het aanbod van cloudapplicaties groeit eveneens snel, ook op het gebied van credit manage¬ment. Zo lanceerde OnGuard op de Credit Expo ‘The OnGuard Cloud’, met als eerste toepassing ‘OnGuard Secure Smart Email’. CEO Judith Verloop en Senior Software Developer Jan van Veldhuizen vertellen er meer over.

Tik het woord ‘cloud computing’ in Google in en je wordt letterlijk bedolven onder duizenden hits: nieuwsberichten, artikelen over de voor- en nadelen, actuele trends, tips en aandachtspunten, en veel pogingen om ‘de cloud’ uit te leggen. Wat het laatste betreft, valt op dat er tal van definities de ronde doen; zoveel meningen, zoveel smaken, en dus voor de leek hoogst verwarrend. Als aftrap van ons gesprek in Kasteel Nederhorst, de thuishaven van OnGuard, vragen we daarom aan Jan van Veldhuizen om helderheid te scheppen: wat is cloud computing? ‘Cloud wordt vaak als equivalent gezien van internet: zodra je internet gebruikt, zit je in de cloud. Beide begrippen hebben inderdaad veel met elkaar te maken, maar de relatie ligt anders. Cloud computing staat voor allerlei ICT-diensten die via internet worden aangeboden; internet is daarbij het vervoermiddel waarmee je de software en data benadert en gebruikt. Die applicaties staan niet meer op je eigen bedrijfsnetwerk, maar draaien fysiek op een datacentrum ergens op de wereld. Belangrijkste kenmerk van cloud computing, en meteen ook het grootste voordeel, is de schaalbaarheid. Voor de leverancier van op cloud gebaseerde diensten is het principe: pay as you go. Als klant betaal je alleen voor wat je gebruikt en je kunt bij de cloudaanbieder naar behoefte meer of minder diensten afnemen. De belastingdienst heeft bijvoorbeeld een piekperiode rond april als iedereen zijn aangifte doet. In een cloudmodel zouden ze met één telefoontje tijdelijk extra capaciteit kunnen bijschakelen en niet bij een hardwareleverancier een dozijn servers hoeven te bestellen die vervolgens ook nog eens moeten worden geïnstalleerd. Dat betekent een enorme kostenbesparing, ook op het gebied van personeel, hardware, huisvesting, energie en ICT-onderhoud. Daarnaast heeft cloud computing nog een belangrijk voordeel: de bereikbaarheid. Zolang je maar een computer met een internetverbinding hebt, kun je altijd van de clouddienst gebruikmaken; 24 uur per dag, zeven dagen per week, waar je ook bent.’

Koudwatervrees
Volgens critici zijn er aan cloud computing ook risico’s verbonden. Vooral de veiligheid van data is naar hun mening nog onvoldoende gewaarborgd. Ook bij bedrijven bestaat hierover onzekerheid, waardoor men ondanks de voordelen terughoudend is om ‘in de cloud te gaan’, zeker als het om financiële gegevens gaat. ‘Dat gevoel leeft inderdaad, veel CFO’s (of ondernemingen) weten er onvoldoende van en zijn er daarom huiverig voor, bevestigt Judith Verloop. Sinds 1 januari 2013 is zij de nieuwe CEO van OnGuard als opvolger van David Taylor. ‘Onze ervaring is dat het wel per land en per regio verschilt. In de VS bijvoorbeeld is men al veel verder met cloudapplicaties dan in Europa en zijn veiligheid en privacy minder een issue dan hier. Voor Europese bedrijven speelt vooral een rol dat je bij cloud computing niet weet waar je gegevens staan; dat kan op een server in Madrid zijn of in Sydney, maar evengoed in de VS. Omdat de Amerikaanse overheid vergaande bevoegdheden heeft om gegevens van kennisinstellingen op te vragen, ook als ze in de cloud staan, wil men expliciete garanties dat niet gebruik wordt gemaakt van datacentra in de VS. Overigens zijn cloudoplossingen in de financiële hoek wel degelijk aan een opmars bezig. Men ziet de meerwaarde absoluut, maar aarzelt nog om daadwerkelijk de stap te zetten.’ Jan van Veldhuizen vult aan: ‘In mijn ogen is het gewoon een kwestie van gewenning. Toen de banken ontstonden, wilden de mensen ook liever hun geld in de oude sok houden dan het bij de bank brengen, want zou het daar wel veilig zijn? Dezelfde twijfel zie je nu bij het online plaatsen van financiële gegevens. Die wil men liever op de eigen systemen houden in plaats van op het grote, boze internet, terwijl zo’n datacentrum van Microsoft, Amazon of Google vaak veel beter beveiligd is dan het eigen computernetwerk. Die knop is bij veel mensen nog niet om. En ook goed om te beseffen: we versturen nu rekeningoverzichten, facturen en aanmaningen over de post. De enige beveiliging die we daarbij hebben, is het dichtlikken van de envelop. Elke postbode of medewerker kan ‘m zo openmaken, en daar zijn we niet bang voor. Ook als we een pdf-bestand meesturen per e-mail, wordt er niets versleuteld; het gaat zo als platte tekst mee. Niemand die daar een punt van maakt. Maar zodra je er de cloud aan koppelt, wordt iedereen opeens bang dat er wordt meegekeken…. Kortom, koudwatervrees!’

OnGuard in de cloud
Koudwatervrees of niet, bij de ontwikkeling van ‘The OnGuard Cloud’ en de ‘OnGuard Secure Smart Email’ als eerste toepassing daarvan, heeft OnGuard er serieus mee rekening gehouden. Jan van Veldhuizen: ‘The OnGuard Cloud is een webportal voor de klanten van onze klanten. Via een link in de OnGuard Secure Smart Email (SSE) kunnen zij er op elk moment van de dag op inloggen om facturen te bekijken, een klacht te registreren, een betaling toe te zeggen, een kopiefactuur op te vragen en nog veel meer. We hebben hierbij bewust gekozen voor een zeer innovatief ‘hybride’ cloudmodel: de OnGuard-databestanden met klantgegevens staan lokaal, in de eigen ICT-infrastructuur van onze klanten, afgeschermd achter hun eigen firewall; alleen de OnGuard-programmatuur draait in de cloud. Voor de koppeling/communicatie maken we gebruik van streng beveiligde Microsoft-technologie (zie kader).’ Wat zijn de voordelen voor credit managers? Judith Verloop: ‘De combinatie van The OnGuard Cloud en de inzet van OnGuard SSE maakt een positieve, proactieve en interactieve communicatie met klanten mogelijk. Met snellere betaling en een versterking van de relatie als resultaat. Bovendien kan een grote efficiencyslag worden gemaakt in het credit, collections & complaints management. Stel dat je duizend e-mails verstuurt en een kwart van je klanten via de link inlogt op de portal en daar een handeling verricht. Dan scheelt dat enorm in het verstu¬ren van aanmaningen per post of bellen. Daarnaast laat cloudtechnologie zich eenvoudig toepassen voor transactiegerelateerde pricing. Ook dat is een belangrijk winstpunt.’

Blijven innoveren
‘The OnGuard Cloud’ is in november gepresenteerd op de Credit Expo. Wat zijn de reacties van klanten? ‘Er is veel belangstelling voor, met name vanwege de efficiencyvoordelen’, aldus Judith Verloop. ‘Echt verrassend is dit overigens niet, want we hebben het concept ontwikkeld op basis van de behoeften in de markt. Onze consultants spreken dagelijks veel credit managers en financiële professionals, en de signalen die zij daarbij oppikken, zijn voor ons dé bron voor innovatie. Daar gaan we uiteraard mee door. In juni introduceren we de nieuwste versie van onze software, een webapplicatie die zowel op de eigen systemen kan draaien als ‘buiten de deur’ en deels zelfs ‘in de cloud’. Verder gaan we in de toekomst ook met mobiele toepassingen komen voor management en commerciële functies. En daar zal het zeker niet bij blijven. Er is technologisch nog zo veel mogelijk!’

Vier cloudtips voor credit managers
•    Besef dat u bij cloud computing met twee partijen samenwerkt. Als u gebruik gaat maken van software in de cloud of bij een hosting provider, heeft u niet alleen te maken met de leverancier van de software die u in de cloud gebruikt, maar ook direct of indirect met de leverancier van de cloud- of hostingdienst. Houd hiermee rekening bij bijvoorbeeld het aangaan van een Escrow-overeenkomst om de continuïteit van de geboden dienst te waarborgen.
•    Het is mogelijk om software zo te (laten) ontwikkelen dat het in de cloud draait, maar toch gebruik kan maken van databases in een eigen infrastructuur. Door op deze manier de data in eigen beheer te houden, kan dit de drempel verlagen om van clouddiensten gebruik te gaan maken. Zeker bij software voor financiële dienstverlening is dit een aantrekkelijke manier om een goede balans te vinden tussen vernieuwing en veiligheid.
•    Bekijk goed hoe het upgradebeleid is van de leverancier van software in de cloud. Het kan een voordeel zijn dat u zelf geen omkijken meer heeft naar het installeren van de laatste upgrades en fixes, maar u kunt ook onverwacht worden geconfronteerd met wijzigingen of nieuwe mogelijkheden die onwenselijk zijn.
•    Een goede en betrouwbare internetverbinding wordt belangrijker dan ooit. Een poosje zonder mail of browser is te overleven, maar als bedrijfsapplicaties in de cloud draaien, betekent een slecht functionerende internetverbinding veel productieverlies.

Bron: De Credit Manager, 2013, nummer 1.
Auteurs: Harold Ilahibaks is redacteur van De Credit Manager.Geert de Vries is eindredacteur van De Credit Manager.

Shares