Deductions Management Systems

Great deduction management software designed by expert practitioners will produce an impressive ROI through quicker and more accurate deduction and dispute resolution, reduced revenue dilution, improved profit recoveries, better accounting controls, Sarbanes-Oxley...

Accounts Receivable Deduction Management

A Plague on Corporate Profits By Kristen Metzger Smyyth LLC Over the past years, corporate order-to-cash processes have evolved significantly, enabled by billions spent on new technology that streamlines transaction processing with customers. All this money, however,...

Collection Policy

Een procedure voor debiteurenbeheer (collection policy) beschrijft de stappen die een bedrijf volgt bij het waarborgen van tijdige betaling van haar debiteuren. Procedures voor debiteurenbeheer verschillen per bedrijf. Een voorbeeld van de procedure die een bedrijf...

Ratio’s Risk Assessment

1. Current Ratio De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het kort vreemd vermogen. De uitkomst van de berekening is een kengetal dat een indicatie geeft van de mate van liquiditeit van een organisatie. Ondernemingen...

Granting Credit

1. Introduction No credit manager ever takes anything at face value – it is part of his or her role to look behind the obvious, verify the facts and take informed decisions based upon careful analysis of the results. The impressive premises, complete with the fish...