In het Utrechtse hoofdkantoor van Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna SCF Benelux) ontmoet ik Casper Sonnega, Director Collections & Recovery Benelux en dit jaar de trotse winnaar van de Credit Management Award. Casper omschrijft zijn functie in de kern als ‘het faciliteren van mijn managementteam’. Hij is verantwoordelijk voor de debt collection en recovery cyclus, en alle daarbij horende activiteiten in de Benelux. Casper (die ook budget- en resultaatverantwoordelijk is voor de operaties in Nederland en België) zorgt met zijn teams voor het (juridische) incassoproces, outsourcing, ontwikkeling en implementatie van efficiencyprogramma’s en voor de portfolio/debt sales.

SCF Benelux hecht veel waarde aan verantwoord bijzonder beheer. Het beperken van credit losses, gegeven de omvangrijke kredietportefeuille, beïnvloedt uiteraard de winst- en verliesrekening positief. Echter, het is net zo belangrijk om tijdig en correct invulling te geven aan de zorgplicht en het klantbelang, juist bij betalingsachterstanden en bijzonder beheer. Dit past ook heel mooi bij de kernwaarden van het bedrijf, namelijk simple, personal and fair, waar Casper tijdens het interview meermaals enthousiast over vertelt.

Hoe ben jij op het punt gekomen, dat je de titel Credit Manager of the Year mocht ontvangen?
‘In 2012 was ik al eens genomineerd voor de titel. Toen won Peter van Dorst. In de jaren daarna bleven wij verder innoveren en ontwikkelen. In 2016 was de tijd rijp om opnieuw na te denken over een mogelijke nominatie. Daarover had ik contact met de organisatie, en die zei: ‘Stuur de case maar in’. Daarop volgde een interview en mocht ik op audiëntie bij de jury. Het optreden bij de jury voelde als een sollicitatiegesprek. Ze maakten me het soms best lastig. Wel erg leuk om door vakgenoten kritisch ondervraagd te worden. Tijdens het gala mocht ik de award in ontvangst nemen, daarna heb ik snel mijn team erbij geroepen voor de groepsfoto. Uitzonderlijke resultaten behaal je nooit alleen, dat doe je samen.’

Sluit de prijs aan bij de hedendaagse ontwikkelingen in de creditmanagementpraktijk?
‘Mijn titel sluit zeer zeker nog uitstekend aan bij de creditmanagementpraktijk. Elk tijdperk kent zijn eigen uitdagingen. Je kunt het zo zien: tegenwoordig is de enige echte constante, permanente verandering. Ondanks alle digitalisering, veranderingen en uitdagingen mogen we niet vergeten dat er ook veel goed nieuws is. De werkloosheid daalt in de Benelux, de economie groeit dit en volgend jaar, faillissementen nemen af en de woningmarkt herstelt zich. Ook op de beurs gaat het goed. De credit manager moet aansluiting vinden of houden bij de bewegingen in de maatschappij, zoals digitalisatie. Bij uitstek weten wij hoe betalen werkt. En in die digitaliserende wereld, waar onze klanten altijd & overal willen kunnen betalen, moet de credit manager een voortrekkersrol vervullen in zijn of haar organisatie.’

Verder lezen? Log in of registreer u als VVCM lid.

Shares