Op 25 mei 2016 hield de VVCM in Paviljoen Puur in Diemen haar Algemene Leden Vergadering. Na het vaststellen van de notulen van de ALV van 9 december 2015 en het goedkeuren van het Jaarverslag van de secretaris over 2015 presenteerde de penningmeester de jaarcijfers. De leden stemden in met het voorstel voor de resultaatbestemming en verleenden het bestuur décharge.

Er volgde een toelichting op de forse aanwas van het aantal VVCM-leden en als “pièce de résistance” kregen de aanwezigen een presentatie van het Cash Game, waarmee de VVCM de rol en de functie van credit managers een nieuw perspectief wil geven.

CashflowDe Cash Game is bedoeld om te worden gespeeld door bestuurders van ondernemingen, die aan de hand van een reeks van uitdagingen een beslissende reactie moeten geven door een keuze uit vier antwoorden. Een multiple choice die invloed heeft op het bedrag aan cash, zoals die aan het begin van het spel is vastgesteld. Onder tijdsdruk moeten zij beslissingen nemen die betekenis kunnen hebben voor de tevredenheid van klanten en medewerkers, die kunnen bijdragen aan of afbreuk doen aan de reputatie van hun bedrijf, waar het milieu in het geding is. Die gevolgen hebben op de behaalde omzet en de gemaakte kosten. Onverwacht krijgen de spelers kansen aangeboden, waarop zij kunnen reageren.

Na het beantwoorden van bijvoorbeeld 100 van de ruim 270 beschikbare vragen wordt duidelijk wie van de spelers heeft gewonnen. Wat is er over van het startkapitaal aan cash van € 1.200.000,–? Vervolgens kan het spel ook worden gespeeld door de vragen te beantwoorden op een wijze die overeenstemt met het beleid en de situatie van het bedrijf van de bestuurders. Bestuurders kunnen uit beide uitkomsten conclusies trekken over de rol van credit management in hun bedrijf of instelling. De VVCM wil hen bewust maken van het belang van credit management en van credit managers.

EnoDe “bedrijvendokter” drs. Eno Akkal, directeur van ESA Research & Consultancy, was de keynote speaker die na de pauze een gloedvolle presentatie gaf van de huidige economische situatie in buitenland en binnenland. Volgens zijn analyses is de wereld om ons heen snel aan het veranderen, en dit heeft grote gevolgen voor mens en organisatie. Steeds vaker horen we dat bedrijven failliet gaan of downsizen en het alsnog niet redden. Dit komt omdat vaak niet wordt begrepen in welke fase van de economie we ons bevinden en welke strategie hierbij hoort en belangrijker nog, niet.

De economie ontwikkelt zich in vier fasen (lente, zomer, herfst en winter) en bij Iedere fase hoort een andere strategie. Het stug blijven vasthouden aan strategieën en businessmodellen uit het verleden die niet bij de betreffende fase horen, leidt tot grote problemen. Het geheim van succesvolle ondernemingen is simpel, anticiperen. Organisaties die zich in de vroege fase aanpassen zijn langdurig succesvol.

Geen gladde peptalk maar een tartende beschrijving van “hel en verdoemenis” met aan het slot een welgemeend advies voor credit managers. Tijdens de bijzonder gezellige borrel werd hier nog lang over nagepraat.

Meer weten?
Via de website van ESA Research & Consultancy kunt u gratis de Newsletter downloaden. Ook zullen er regelmatig blogs worden gepubliceerd via LinkedIn. Op die manier kunt u de ontwikkelingen blijven volgen. Volg Eno Akkal op LinkedIn.

Eno-logo-ESA-transparent

Shares