“CJIB heeft in het kader van Clustering Rijksincasso van het Kabinet de opdracht gekregen gerechtsdeurwaarderstrajecten te clusteren. Hiervoor heeft CJIB een aanbesteding uitgezet, als eerste voor vorderingen van DUO, UWV, RVO.nl, CAK en Zorginstituut Nederland. Doel van deze centralisatie is dat mensen die bij de overheid meerdere schulden hebben nog maar door één deurwaarder worden benaderd. Deze deurwaarder heeft hiermee en beter beeld van de schuldensituatie. Zo worden er geen trajecten naast elkaar opgestart voor overheidsschulden.

Intussen loopt deze aanbesteding van CJIB al enkele jaren, met enkele onderbrekingen. In 2014 werd de aanbesteding uitgezet in de markt, in 12 regio’s konden alle deurwaarders intekenen, tegen een concurrerend tarief en met enkele kwalitatieve eisen: het berichtenverkeer, een klachtenprocedure, een goede visie, en beschrijving van het resultaat zijn de kwalitatieve criteria. Onder druk van procedures werd deze aanbesteding ingetrokken door CJIB. In 2015 volgt de aanbesteding opnieuw. Veel deurwaarders hebben zich destijds verzet tegen de zeer lage tariefstelling, met kort gedingen als gevolg. CJIB betaalde volgens diverse deurwaarders te weinig voor het (maat)werk dat gedaan moet worden. Deze aanbestedingsprocedure kwam voor de rechter, en CJIB kreeg geen gelijk. CJIB ging broeden op hoe het beter kon. Verschillende experts zijn betrokken. In 2016 werd de aanbesteding voor een derde keer opnieuw uitgezet in een andere vorm: Prijs is geen onderdeel meer van de aanbesteding, een vaste prijs is het uitgangspunt. De aanbesteding is helemaal kwalitatief van aard. De gerechtsdeurwaarders moeten kwalitatief aangeven hoe ze snel en betrouwbaar kunnen herkennen of en hoe een vordering geïnd kan worden. Ook moeten zij aangeven hoe zij persoonsgericht werken bij mensen die niet direct volledig hun schulden kunnen betalen. Naast deze wijziging op kwaliteit is ook het aantal percelen vergroot: van 12 regio’s gaan we naar 20 percelen in Nederland. Ook deze derde aanbesteding leidde tot ophef in het tweede half jaar van 2016. Kleine(re) kantoren klaagden dat grote kantoren voordeel hadden in deze aanbesteding. Op maximaal 5 percelen mocht elke rechtspersoon inschrijven nu, en volledig onafhankelijk van elkaar. Begin 2017 wijst de rechter alle vorderingen af, de aanbesteding gaat door. Na een iets langere beoordeling komt eind april dan eindelijk een voorlopige gunning. Tot 15 mei kan er nog van alles gebeuren, we wachten in spanning af of deze derde aanbesteding de laatste was voorlopig of dat er opnieuw een kort geding volgt”.

Janssen

Shares