Dit artikel beschrijft de mogelijke impact van 3D-printing, 3D-scanning en reversed engineering. Hoe gaat het landschap voor productie en credit management in de komende jaren veranderen?

3D-printing is sterk in opkomst (zie ook mijn artikel in De Credit Manager, nummer 3, jaargang 2013). De groei zal nog verder versnellen doordat de patenten voor de technologie in februari 2014 zijn vervallen en hoge kwaliteit 3D-printers tegen lagere prijzen beschikbaar komen voor de consument. Ik vraag me af of dit ook het moment zal zijn dat bedrijven zoals Epson, Canon en Lexmark in de markt springen. Xerox is al actief op dit gebied; HP kondigde in oktober 2013 plannen aan om 3D-printers medio 2014 te introduceren. Dit laatste, vrees ik, kan een deel van de ambities van nieuwe bedrijven, die tot dusver zeer innovatief zijn geweest bij de ontwikkeling van 3D-printing, beperken of zelf onmogelijk maken.
De Amerikaanse president Barack Obama heeft in februari 2013 gezegd, dat de 3D-technologie de potentie heeft om de manier waarop wij alles maken te veranderen. Hij kondigde de opening aan van een netwerk van vijftien fabrieken in de VS die de 3D-revolutie moeten stimuleren.

Besparingen
Het kan zijn dat de nieuwe 3D-productietechnologieën in de komende vijf jaar resulteren in een kostenreductie van 80% voor objecten die met 3D-printers worden gemaakt. Dit zal leiden tot een enorme economische omwenteling van massaproductie naar productie door de consument of ter plekke door de eindgebruiker. In plaats van bijvoorbeeld één fabriek in China die 10 miljoen speelgoedauto’s maakt, krijgen wij nu 10 miljoen printers die één speelgoedauto printen. Er is berekend dat een Amerikaans huishouden ongeveer $2.000 per jaar kan besparen, als ze de beschikbare eindproducten zelf printen. Dit is meer dan de kosten van een goede 3D-printer.
Het printen van 3D-objecten door de consument zal betekenen dat de BTW over goederen en diensten en andere overheidsbelastingen aanzienlijk gaan afnemen. Deze belastingen kunnen nu alleen in rekening worden gebracht over de grondstoffen die worden gebruikt door 3D-printers. Ik vraag me af hoe regeringen zullen omgaan met deze dreiging. De BTW is momenteel 21% voor de meeste producten en zal dus direct een flinke besparing opleveren voor de consument. De BTW kan alleen in stand worden gehouden voor 3D-geprinte producten als de fiscus een manier vindt om de BTW te kunnen berekenen, bijvoorbeeld door een unieke code te gebruiken.
Ook zal de overheid wijzigingen in invoerrechten kunnen verwachten. Op dit moment worden in bepaalde gevallen invoerrechten geheven over de waarde van het ingevoerde eindproduct. Nadat de 3D-revolutie heeft plaatsgevonden, kunnen de invoerrechten uitsluitend worden berekend over de waarde van te gebruiken grondstoffen in 3D-printers. Die waarde is normaal gesproken veel lager. Ook kunnen de importen van deze grondstoffen uit andere landen afkomstig zijn dan waar ze nu worden verwerkt tot eindproducten.
Daarnaast zal het nodig zijn dat elk geprint product van een code wordt voorzien om de auteursrechten te beschermen. Sommige deskundigen voorspellen een verlies van vele miljarden. De analistengroep Gartner suggereert zelfs een verlies in 2018 van $100 miljard aan auteursrechten per jaar als bepaalde zaken ongewijzigd blijven.

De impact op credit management
Er zal een belangrijke verschuiving van kredietrisico’s plaatsvinden in industriesectoren en landen, doordat de productie op grote schaal verschuift naar het land van de consument. Ook de betaalmethoden zullen veranderen: ik verwacht een toename van creditcardbetalingen door consumenten als zij zelf de nieuwe fabrikant van producten zijn en minder B2B-betalingen. Voor bankiers betekent dit een regelrechte nachtmerrie. Bijvoorbeeld: wat moet je doen als een klant, producent van verpakkingsmateriaal in West-Europa, een nieuwe lening vraagt voor uitbreiding van de productielijn, terwijl je weet dat de verpakkingsindustrie zwaar kan worden getroffen wanneer 3D-printen echt van start gaat?
Ik werk in de uitgeverswereld. Deze wereld is ingrijpend veranderd in de afgelopen jaren. We hebben de omslag gemaakt van papieren uitgaven voor de meeste producten (boeken en tijdschriften) naar uitgaven in elektronische vorm (e-boeken, e-tijdschriften en databases via internet). Hierdoor is het volgende gebeurd:
•    Grote verschuivingen in klantsegmentatie: van agenten en groothandel rechtstreeks leveren en factureren aan de eindgebruikers en nieuwe vormen van kredietrisico’s en betaalmethoden.
•    Een aanzienlijke toename van het aantal klanten en landen: nieuwe / andere commerciële en politieke risico’s.
•    Minder zendingen via distributeurs en daardoor een lagere benodigde magazijncapaciteit.

Bovenstaande veranderingen kwamen bovenop de verkoop van activiteiten die niet meer in de businessstrategie pasten en nieuwe acquisities. Wanneer 3D-printing daadwerkelijk losbarst, gaan die veranderingen ook gelden voor vele andere industrieën.

Omzetpotentieel voor 3D-printing
Omzetprognoses voor 3D-printing variëren van $3 miljard in 2018 tot $10 miljard in 2020. In mei 2013 heeft McKinsey een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de potentiële omzet in 2025 tussen de $230 en $550 miljard zal liggen. Wist u dat 3D-printing al meer dan een half miljoen banen in de VS heeft gecreëerd in de laatste drie jaar (cijfer november 2013) en dat hiermee banen zijn teruggebracht naar de VS die eerder verloren waren gegaan door uitbesteding aan lagelonenlanden?
Ik denk dat bijna niemand de omzet van 3D-printing goed kan voorspellen, maar het zou me niet verbazen als de prognose van McKinsey uitkomt. Zeker wanneer de omzet wordt meegenomen die gegenereerd wordt door de eindproducten van 3D-printers.
3D-printen is een industrie met onbeperkt groei- en marktpotentieel. Als credit managers kunnen wij de impact hiervan dus niet negeren.

Investeringen
In juli 2013 meldde China dat $245 miljoen wordt geïnvesteerd om de ontwikkeling van 3D-printing te versnellen, maar particuliere Chinese ondernemingen doen dit soort investeringen zelf ook. China wil in 2016 in 3D-printing de nummer één van de wereld zijn. Singapore investeert ongeveer $400 miljoen in de komende vijf jaar en GE Aviation en Honeywell Aerospace maar liefst $3,5 miljard. Dit zijn de aangekondigde investeringen die ik in juli 2013 in één week heb verzameld….
In credit management moeten we de kansen en bedreigingen voor onze klanten identificeren en volgen (en natuurlijk ook voor de onderneming waarvoor wij werken). Bedrijven die zich niet of moeilijk kunnen aanpassen of de nieuwe technologie niet willen omarmen, kunnen als verliezer eindigen.

3D-scanning
3D-scanning geeft nieuw leven aan oude (gescande) objecten. Hierdoor zal een toename van patentschendingen ontstaan, doordat scanners kunnen worden gebruikt om objecten te scannen en te herproduceren zonder toestemming van de fabrikant.
U kunt van een 3D-scan een 3D-print in was maken. Die wasprint kunt u gebruiken om een nieuwe mal te maken en een ‘reversed engineering process’ op te starten. Met de mal kunt u vele producten namaken. Wanneer u het gescande object, misschien zelfs beschadigd, aan uw eigen behoeften aanpast of op uw computer repareert voordat u het print, kunt u een nieuwe versie maken. U kunt in beginsel alles scannen, met inbegrip van gebouwen, auto’s, mensen en kunst. Onlangs is dit gedaan met schilderijen van Van Gogh (zie kader). Goede 3D-scanners zijn nu te koop voor € 1.500,-, maar de prijzen zullen vermoedelijk snel dalen. De 3D-scanners zijn gemakkelijk te gebruiken en u hoeft geen kennis te hebben van CAD-software. Sommige 3D-printers zijn inclusief een scanner en fax, zodat u alles in één apparaat heeft en een object naar de andere kant van de wereld kunt sturen.
U kunt een scan maken in 30 seconden, waarna u de grootte van het onderwerp kunt aanpassen en afdrukken via Windows 8.1. Als u niet over een 3D-scanner beschikt, kunt u gescande 3D-objecten kopen via internetsites. Een andere recente ontwikkeling is een kleine 3D-scan clip, die u op uw mobiele telefoon of iPad kunt zetten, zodat het apparaat bruikbaar is als een 3D-scanner. Dit betekent dat de 3D-scanner snel beschikbaar komt voor consumenten.

Industriële revolutie
We staan aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie in ontwerp en fabricage. Alles kan volledig op de individuele consument worden afgestemd. Stel je eens voor wat beroemde uitvinders zouden hebben gemaakt als zij een 3D-printer hadden gehad. Dat is wat veel mensen over de hele wereld binnenkort in staat zijn om te doen, inclusief de auteur van dit artikel.

Noot
Dit artikel is geschreven met behulp van Galal Lutfi en Julie Lane, werkzaam als Credit Controller bij Elsevier. Dit artikel is volledig gebaseerd op de persoonlijke visie van de auteur en geeft niet per se de opvatting van Elsevier of één van haar publicaties weer.

Auteur: Arnold Geelhoed is Credit Director EMEA bij Elsevier BV.
Bron: De Credit Manager, 2014, nummer 1.

Shares